Coupe VEGA / Thetford Mines 24/05/09 - Babelphotos